Terapia Indywidualna
 

Kiedy rozterki wewnętrzne lub napięcia w relacjach stają się codziennością, poszukiwanie wsparcia terapeutycznego może okazać się pomocne. Przeżywane trudności często okazują się symptomami wskazującymi na potrzebę zmiany dotychczasowych wzorców zachowań. Brak kontaktu z uczuciami, trudności z dopuszczaniem swoich potrzeb i komunikowaniem ich, wyuczone  przekonania na temat siebie i otaczającego świata mogą być sposobami radzenia sobie nabytymi jeszcze w dzieciństwie i nie zawsze sprawdzającymi się w życiu dorosłej osoby. Ponowne ich zweryfikowanie, uświadomienie sobie, które z nich są zasobem „tu i teraz”, w aktualnym momencie życia, a które warto zmienić lub nawet pożegnać sprzyja wzmocnieniu siebie i odzyskiwaniu wpływu na własne życie.


Jako dyplomowany counsellor (doradca), w pracy terapeutycznej kieruję się metodą

Gestalt:

koncentruję uwagę klienta na aktualnych wyzwaniach (odkrywamy co jest potrzebne teraz?), zamiast na przeszłych problemach czy fantazjach dotyczących przyszłości;

towarzyszę klientowi w rozwijaniu uważności na to, o czym aktualnie myśli, jakie

przeżywa emocje i co dzieje się z jego ciałem - dzięki temu uzyskujemy informację o

aktualnej sytuacji klienta z wielu źródeł, nie tylko intelektu;

tworzę warunki do odpuszczania dotychczasowego, często oceniającego bądź

krytycznego stanowiska.


Podejście Gestalt pozwala nabrać zaufania do osobistej ścieżki życiowej, siebie i terapeuty. Tworzy atmosferę szacunku i życzliwości, w której łatwiej odkrywać własne zasoby, budować oparcie w sobie i dobrych relacjach ze światem. Łącząc podejście Gestalt, w zależności od preferencji klienta, z ekspresją twórczą, pracą ze snami czy ruchem wspieram dążenia człowieka do życia w zgodzie ze sobą. Towarzysząc jego rozwijającym się kompetencjom: autonomii, kreatywności, współodczuwaniu i zaufaniu do mądrości osobistej, wspieram dojrzałe połączenie.


Aby umówić się na sesję, wejdź w Informacje Kontaktowe.