Coaching Wizerunku

Kiedy pracujesz z ludźmi, Twój wizerunek ma wpływ na to, jak jesteś odbierana/y – a więc i na decyzje Twoich kontrahentów.

Twój sposób ubierania się może wspierać działania, które podejmujesz i sprzyjać realizacji celów, bądź stwarzać fałszywe wyobrażenia na Twój temat - co nie sprzyja budowaniu relacji.

To, co myślisz o sobie i innych, jak przeżywasz i uzewnętrzniasz emocje oraz jakie sygnały

wysyła Twoje ciało, również decyduje o tym jak jesteś odbierana/y.

W trakcie spotkań konsultacyjnych ze mną odnajdziesz połączenie między wewnętrzną i     zewnętrzną spójnością, wyrażone strojem. Spotkania składają się z dwóch części:

• cyklu sesji indywidualnych.

  1. przeglądu szafy, selekcji dotychczasowej garderoby i uzupełniających zakupów.

Opcje do wyboru: spotkania indywidualne lub trening grupowy.

Zakres merytoryczny:

•Świadomość własnej wartości – doświadczenia i zalety czyli oparcie w sobie.

•Kultura i kod stroju w środowisku pracy: jak możesz w tych ramach znaleźć własny styl, czuć się zarazem profesjonalnie i naturalnie.

•Pielęgnowanie własnego stylu w ramach organizacji.

•Sylwetka - eksponowanie atutów w obrębie klasyki.

•Odbiór – intencje a efekty.

•Makijaż – pielęgnacja, dyskrecja i profesjonalizm.

Korzyści:

•Spójny wygląd – poczucie bycia ubranym, a nie przebranym.

•Umiejętne wspieranie się elementami garderoby.

•Komponowanie codziennej garderoby staje się proste i przyjemne.

•Makijaż - szybko i profesjonalnie

Szczególnie rekomenduję: menedżerom, osobom pracującym na co dzień bezpośrednio z klientami a także tym, którzy potrzebują wzmocnienia pewności siebie.

Coaching wizerunku metodą Gestalt oznacza tworzenie własnego wizerunku w oparciu nie tylko o świadomość swojego wyglądu, ale także przekonań, emocji i ciała. Pozwala wzmacniać poczucie własnej wartości i spójności.

   

W przypadku treningów grupowych, program i cena ustalane odrębnie.